070Energiek is een energie cooperatie die zich richt op het verduurzamen van woningen met bewoners door middel van EnergyParty’s. Daarnaast heeft 070Energiek in 2018 de energie coöperatie Haagse Stroom opgericht om mensen uit Den Haag en omstreken te voorzien van 100% duurzame stroom uit de stad. Als bewoner kun je je aanmelden bij Haagse Stroom en dan wordt je klant en lid! Heb je vragen over Haagse Stroom kijk dan op de website .  En een aantal vragen hebben we ook hier opgeschreven.

1. Wat gebeurt er na mijn aanmelding bij Haagse Stroom?

Na aanmelding bij Haagse Stroom | om via ons online aanmeldformulier, kun je het volgende verwachten:

1. Binnen enkele werkdagen ontvang je een welkomstmail en bevestiging van je aanmelding.

2. Zodra de aanvraag is verwerkt ontvang je hiervan een bevestiging en het verzoek om het aanleveren van jouw meterstanden.

3. | om zegt de overeenkomst met jouw huidige leverancier op.

4. De oude leverancier stuur je een eindafrekening.

5. Je ontvangt van | om informatie over het maandelijks voorschotbedrag.

2. Wat zijn de belangrijkste voordelen van het lidmaatschap?

Onze stroom bestaat voor meer dan 98% uit Nederlandse windstroom. De rest is Nederlandse zonne-energie. Met andere woorden 100% duurzame opwekking. Dit betekent dat er voor de stroom die jij thuis gebruikt geen kolen of gas wordt verstookt.

Daarnaast wordt je als afnemer van stroom, automatisch lid van de coöperatie Haagse Stroom. Door lid te zijn van Haagse Stroom heb je stemrecht en bepaal je, samen met de andere leden, waar wij onze winst in gaan investeren. Dit kan een kleine windmolen zijn in Scheveningen, maar ook zonnepanelen op een school- of sportgebouw.

3. Wat is groene stroom?

Groene stroom is stroom die wordt opgewekt door de zon, wind of biomassa. Dit betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van vuile bronnen zoals kolen, aardolie, aardgas of uranium (kernenergie). Naarmate de vraag naar echte Nederlandse groene stroom groeit, komen er in Nederland windmolens of zonnepanelen bij of wordt er meer biomassa gebruikt. Hiermee hoeven we dus steeds minder een beroep te doen op kolen en gas. Op zoek naar meer informatie over groene stroom? Bekijk dan de website van Milieucentraal

4. Waar koopt Haagse Stroomzijn elektriciteit in?

Haagse Stroom is lid van om. | om en Haagse Stroom zijn partners en delen een coöperatieve visie op de energiemarkt. | om is onze leverancier en richt zich op het leveren van groene energie aan consumenten. | om koopt haar energie grotendeels in bij zijn eigen coöperatie-leden. Sommigen hiervan, zoals de Windunie, hebben zelf een flink aantal windmolens en zonnedaken. Dit betekent dat de levering van elektriciteit en gas door om wordt gefaciliteerd. De belangrijkste dienst die zij aan hun leden leveren is het in- en verkopen van energie. | om kan voor de aangesloten klanten zowel stroom als gas leveren.

5. Wat doet | om?

| om is een coöperatie die kleine energiecoöperaties ondersteunt. Nu al meer dan 35 door heel Nederland. Doordat in Nederland de inkoop, handel en verkoop van energie gecompliceerd en gereguleerd is door de Nederlandse overheid, is het als kleine zelfstandige coöperatie moeilijk om zelf energie te leveren. | om regelt de samenwerking tussen verschillende lokale energie-initiatieven, zoals Haagse Stroom, en ondersteunt deze met de levering van energie. Lees meer over de tarieven en voorwaarden.

6. Moet ik in Den Haag wonen om stroom en gas af te nemen van Haagse Stroom?

Nee hoor, iedereen in Nederland kan lid worden van 070Energiek, hiervoor hoef je niet in Den Haag te wonen. De focus ligt op de Haagse regio, maar ook klanten van daarbuiten zijn van harte welkom.

7. Komt groene stroom uit hetzelfde stopcontact als normale stroom?

Ja, groene stroom wordt op dezelfde manier geleverd als grijze stroom. Alle stroomproducten leveren hun stroom aan hetzelfde net. Het verschil tussen groene en grijze stroom wordt dus enkel gemaakt bij de opwekking.

8. leveren jullie wel echte groene stroom?

Er is in Nederland veel kritiek en verwarring over groene stroom en de groene certificaten waarmee veel energiebedrijven werken. De stroom die wij afnemen is echter volledig Nederlandse windenergie. Dit betekent dat de stroom die je van ons afneemt 100% Nederlandse groene stroom is. Op zoek naar meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op de site van Hier.nl. In oktober 2017 bleek uit onderzoek dat | om bovenaan staat in de lijst van groene-stroomleveranciers.

9. Hoe lang zit ik vast aan een contract met Haagse Stroom?

Bij Haagse Stroom werken we met variabele contracten. Dit wil zeggen dat je contract altijd opzegbaar is en we geen vaste contractperiode kennen. Houd er wel rekening mee dat er een opzegtermijn van 30 dagen geldt.

10. Wat is een variabel contract?

Haagse Stroom werkt voor de levering van energie met een variabel contract. Dit betekent dat je met een opzegtermijn van 30 dagen kan overstappen op een andere leverancier. Over het algemeen liggen de tarieven van een variabel contact lager dan die van een vast contract, omdat het energiebedrijf minder risico hoeft te nemen en schommelingen in de marktprijs niet zelf hoeft op te vangen.

11. Hoe vaak wisselen de variabele tarieven?

In de regel wijzigen we onze variabele leveringstarieven per half jaar (per 1 januari en per 1 juli), afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

12. Ben ik duurder uit als ik lid word van een lokale energiecoöperatie zoals Haagse Stroom

Nee, veel mensen denken helaas nog steeds dat duurzaam gelijk staat aan duur. Dit is al lang niet meer zo. Het tarief van 070Energiek staat gelijk aan dat van de grote aanbieders in de regio.

13. Hoe werkt het als ik zonnepanelen op het dak heb?

Als je zonnepanelen op je dak hebt, dan mag je alle opgewekte stroom tot het eigen gebruik tegen vol tarief aan ons terugleveren, dit wordt ook wel salderen genoemd. De opgewekte energie hoeft hierbij niet in de opgewekte tijd verbruikt te worden. Aan de hand van jaarmeterstanden vind de verrekening plaats op zowel de ‘normale’ meter als de teruglevermeter. Wanneer je meer levert dan je in een jaar verbruikt krijg je bij teruglevering geen energiebelastingen (EB) en stimulering duurzame energieproductie (SDE+) terug.

14. Wat heb ik nodig om mij aan te melden?

Om jouw overstap naar 070Energiek soepel te laten verlopen, hebben wij de einddatum van jouw lopende contract nodig en de meterstanden. De door jou doorgegeven einddatum, is de ingangsdatum van jouw contract bij Haagse Stroom. Bedenk wel dat veel leveranciers een opzegtermijn van 1 maand hanteren.

15. Tot wanneer kan ik mijn contract kosteloos annuleren?

Het is in Nederland wettelijk vastgelegd dat je na de aanmelding een bedenktijd hebt van acht dagen. In deze periode kun je het nieuwe contract kosteloos annuleren. Daarna is het nieuwe contract rechtsgeldig en gaan wij de levering in orde maken.

16. Zegt 070Energiek mij huidige contract op bij een overstap?

Haagse Stroom werkt samen met om. Bij een overstap verzorgt om de opzegging. Jouw oude leverancier zal je daarna een eindafrekening sturen tot aan de datum van de overstap. Daarna zal de levering van elektriciteit en gas door ons beginnen.

17. Betaal ik dubbel als ik overstap?

Absoluut niet. De levering door Haagse Stroom | om gaat pas van start als de einddatum van jouw oude leverancier is bereikt. Ook de meterstanden zijn gelijk. De beginstand bij levering door Haagse Stroom | om is gelijk aan de stand waarbij jouw contract bij jouw oude leverancier is beëindigd.

17. Hoe lang van tevoren moet ik mij aanmelden bij Haagse Stroom?

De meeste leveranciers hanteren een opzegtermijn van een maand. Daarnaast geldt er een wettelijke bedenktijd voor consumenten van acht werkdagen; in deze tijd kun je kosteloos afzien van een overstap. Als nieuwe energieleverancier mogen wij in deze periode niets voor je regelen. Het is dus belangrijk dat je je tijdig aanmeldt bij Haagse Stroom.

Aan deze lijst vragen kun je geen rechten ontlenen. Staat je vraag hier niet tussen? Laat het ons weten door ons een e-mail te sturen naar info@Haagse Stroom.nl