Privacybeleid

Omdat de coöperatie 070Energiek U.A. (hierna: 070Energiek) zorgvuldig om wil gaan met uw gegevens voeren wij een strikt privacybeleid. Hieronder kunt u lezen hoe wij te werk gaan in de behandeling van uw gegevens.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2017.

 

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Gegevensverwerking leden en relatieadministratie
 3. Gegevensverwerking naar aanleiding van deelname of aanmelding voor een EnergyParty
 4. Delen van gegevens
 5. Gegevens wijzigen
 6. Bewaartijd van persoonlijke gegevens
 7. Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven
 8. Cookies
 9. Beveiliging

 

 1. Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens van onze leden, relaties, deelnemers aan onze EnergyParty en data verkregen vanuit bezoek van onze website. 070Energiek is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Als lid van onze coöperatie, als relatie en als deelnemer van onze EnergyParty accepteert u dit privacybeleid en geeft u toestemming aan 070Energiek om uw informatie te verzamelen, op te slaan en te verwerken op de manieren en de doelen die hieronder beschreven staan.

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Op www.070energiek.nl/privacy kunt u altijd de laatste versie van ons privacybeleid bekijken. Indien u nog vragen heeft over het privacybeleid kunt u een email sturen naar info@070Energiek.nl.

 

 1. Gegevensverwerking

070Energiek verwerkt persoonsgegevens voor haar leden- en relatieadministratie.

 

 1. Gegevensverwerking naar aanleiding van deelname aan of aanmelding voor een EnergyParty

070Energiek verzamelt en verwerkt persoonsgegevens wanneer u een EnergyParty bezoekt.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw contactgegevens (adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres)

Voorts worden de volgende andere gegevens van u verzameld en verwerkt:

 • Aantal bewoners
 • Het verbruik van gas, water en elektriciteit
 • Inhoud (m3) van uw woning
 • De reeds uitgevoerde duurzame maatregelen in uw woning (zoals bijvoorbeeld vloerisolatie of dubbelglas)
 • Maatregelen waarin u geïnteresseerd bent
 • Datum en locatie van uw bezoek aan een EnergyParty
 • En of u bereid bent een EnergyParty te organiseren

Deze gegevens worden in eerste instantie verzameld en verwerkt om het EnergyParty proces te kunnen doorlopen en u in staat te stellen de gegevens met de andere deelnemers van de EnergyParty te vergelijken. U kunt op basis van deze gegevens ook door ons worden benaderd voor het organiseren van een EnergyParty of voor onderzoek ter verbetering van de EnergyParty.

Voorts zullen bepaalde gegevens ook worden gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor het aanbieden en leveren van producten en diensten (zie ook: 4. Delen van gegevens).

Alle gegevens worden in een beveiligde online cloud systeem opgeslagen die door een derde partij wordt beheerd. In overeenstemming met onze wettelijke verplichting, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met deze partij die namens ons persoonsgegevens verwerkt.

 

 1. Delen van gegevens 

Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens slechts met derden delen indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven via een beveiligde internetverbinding.

Naar aanleiding van de EnergyParty kunt u aangeven dat u prijs stelt op informatie van leveranciers met wie wij overeenkomsten hebben gesloten. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven zenden wij de volgende informatie door aan de leverancier:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw contactgegevens (adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)
 • Aantal bewoners
 • Het verbruik van gas, water en elektriciteit
 • Inhoud (m3) van uw woning
 • product of dienst waar iemand interesse in heeft (alleen de maatregel die de betreffende leverancier kan leveren)

U kunt ten alle tijde bij ons opvragen naar welke leverancier uw gegevens zijn doorgestuurd. Neem hiervoor contact op via info@070Energiek.nl.

Voorts zullen persoonsgegevens indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven worden gebruikt om onze opdrachtgevers (gemeente en overheden) inzicht te geven in de resultaten van de EnergyParty.

 

 1. Gegevens inzien of wijzigen

U kunt uw gegevens te allen tijde inzien of wijzigen. Neem hiervoor contact op via info@070Energiek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 1. Bewaartijd van persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 1. Abonneren en afmelden van e-mailnieuwsbrieven

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wij zullen u dan digitaal informeren over specifieke duurzame producten en diensten op basis van de door u opgegeven voorkeuren. Als u op een gegeven ogenblik de e-mails of de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zichzelf altijd afmelden. Volg daarvoor de instructies in de e-mail.

 

 1. Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij kunnen nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

 

 1. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@070Energiek.nl.