070Energiek heeft als doelstelling om groene stroom op te wekken binnen de grenzen van de stad; Haagse Stroom. Elk bedrijf of organisatie kan zijn dak beschikbaar stellen voor het opwekken middels collectieve zonnepanelenprojecten. Deze worden gefinancierd door buurtbewoners, die hierdoor rendement en/of korting krijgen op hun energierekening. De opgewekte stroom wordt verkocht aan een energieleverancier.

Achtergrond

070Energiek is een energiecoƶperatie en onderdeel van om (voormalig DE Unie). Als onderdeel van een contract van om met de gemeente Den Haag voor stroomlevering moeten er collectieve zonnedaken gerealiseerd worden van in totaal 19.000 zonnepanelen. Hiervoor fungeert 070Energiek als projectleider i.s.m. REScoop, om, de gemeente, en lokale bedrijven- en burgerinitiatieven.

Voordelen voor de dakeigenaar

 • Energielabel gaat omlaag
 • Energie kan (gedeeltelijk) naar eigen verbruik gaan: besparing op de energierekening en fiscale voordelen
 • Goed voor het imago: je bedrijf wordt duurzamer en draagt bij aan vermindering CO2-uitstoot!
 • Maatschappelijke betrokkenheid met buurtbewoners
 • Andere financiĆ«le voordelen afhankelijk van welke constructie er gekozen wordt (afhankelijk van de grootte en type dak, klein- of grootverbruikaansluiting, eigen verbruik, etc.)

Wat biedt 070Energiek

 • Expertise en projectrealisatie van het zonnedak; wij ontzorgen je!
 • Informatieavond voor potentiele investeerders over het zonnedak, incl. eventueel een EnergyParty XL (bewustwordingsmethode over duurzaam energie besparen, opwekken en inkopen) zie EnergyParty.nl voor een uitleg over de methode.

Wat doet de dakeigenaar

Jij levert de benodigde informatie voor het haalbaarheidsonderzoek, waaronder informatie over het dak en energieverbruik, en faciliteert de uiteindelijke realisatie van het project. Jij heeft eventueel een rol in de promotie en informatieavonden en wervingsacties onder de bewoners in de buurt om investeerders te vinden.

Benodigde informatie voor een eerste gesprek

 • Wat zijn de toekomstplannen van de dakeigenaar/betrekker?
 • Is de dakconstructie sterk genoeg?
 • Staat er dakonderhoud gepland?
 • Is er sprake van groot of klein verbruik?
 • Wat is het energieverbruik?
 • Wilt u zelf energie van de panelen of alleen dak beschikbaar stellen?

Wilt u graag uw dak beschikbaar stellen, of wilt u investeren? Neem dan contact met ons op.